Politika privatnosti

Ažurirano: 24.05.2018.

ROYAL HOTELS & RESORT d.o.o., sa sjedištem u Dubrovniku, Kardinala Stepinca 31, OIB: 41984487913, (dalje u tekstu „Društvo“), email službenika za zaštitu podataka: dpo@royaldubrovnik.com iznimno cijeni i shvaća važnost zaštite povjerljivosti i privatnosti osobnih podataka koje smo samo prikupili ili su nam na drugi način povjereni.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Podaci pravnih osoba ne smatraju se osobnim podacima te se ova Izjava na njih ne primjenjuje.

Ovim putem želimo Vam dati obavijest o tome na koji način obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo izravno od Vas ili od trećih osoba, neovisno o tome prikupljamo li ih putem naše web stranice ili drugih kanala. Pojedini dijelovi ove Izjave mogu biti nadopunjeni obavijestima koje se daju na drugim dijelovima naše web stranice ili na druge načine, kada je tako prikladnije.

Ova Izjava podložna je promjenama, a datum zadnje izmjene naznačen je u naslovu izjave. O promjenama ove Izjave koje imaju utjecaja na Vas obavijestit ćemo Vas putem prikladnog kanala, ovisno o načinu na koji inače komuniciramo s Vama. U svakom slučaju, pozivamo Vas da na našoj web stranici pratite promjene ove Izjave.

Radi bolje preglednosti, ova Izjava podijeljena je po određenim područjima. U slučaju bilo kakvih pitanja, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem emaila na: dpo@royaldubrovnik.com  ili poštom na adresu navedenu na početku Izjave.

Pravo Republike Hrvatske dozvoljava nam obradu osobnih podataka jedino ako za to imamo svrhu i pravnu osnovu, te od nas zahtijeva da Vas obavijestimo na koju se pravnu osnovu oslanjamo. Kada obrađujemo Vaše osobne podatke, oslanjamo se na sljedeće pravne osnove:

sklapanje i izvršavanje ugovora: na ovoj se osnovi temelji obrada onih podataka koji su nam potrebni kako bismo sklopili ugovor i izvršili ugovornu obvezu prema Vama, kao npr. pružanje usluga smještaja, prijevoza i drugih usluga koje imamo u svojoj ponudi;

pravna obveza: ova je osnova primjenjiva u slučaju kada nam zakon nalaže obradu određenih podataka, kao npr. posebni zakon koji propisuje koje smo podatke dužni prikupiti o gostima kojima pružamo usluge smještaja, zakon koji nam nalaže čuvanje primljenih i izdanih računa, zakon koji nam nalaže obvezu primjene video nadzora na mjenjačkim mjestima;

privola: u određenim slučajevima, tražit ćemo Vašu izričitu privolu za obradu podataka u određenu svrhu, te ćemo obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste Vi na to pristali. Jednom danu privolu možete povući u svako doba. Na primjer, Vašu privolu ćemo tražiti kako bismo Vam slali naš newsletter o posebnim ponudama i događanjima;

zaštita Vaših ključnih interesa: Vaše osobne podatke možemo obrađivati u hitnim slučajevima kada je to neophodno za zaštitu Vašeg života ili zdravlja;

legitimni interes: Vaše osobne podatke obrađivat ćemo u slučaju legitimnog interesa za potrebe našeg zakonitog poslovanja, pod uvjetom da pritom ne prevladavaju Vaši interesi, prava i slobode. Primjeri kada se u svom poslovanju oslanjamo na legitimni interes su sljedeći:

pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca,

odgovaranje na primljene upite potencijalnih gostiju, poslovnih partnera, novinara i drugih osoba,

prikupljanje podataka o korisnicima naših usluga s kojima nismo u izravnom ugovornom odnosu kako bismo osigurali pružanje odgovarajućih usluga po njihovom dolasku (npr. gosti koji dolaze preko turističkih agencija, organizacija kongresa itd),

davanje informacija o mogućnostima zapošljavanja,

sprječavanje prijevara i kaznenih djela te zaštita sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija, sigurnosti zaposlenika i imovine,

ispunjenje naših odgovornosti prema društvu u cjelini te korporativno odgovorno ponašanje,

praćenje kvalitete pruženih usluga i unaprjeđenje našeg poslovanja u skladu sa suvremenim standardima hotelske industrije,

provođenje marketinških aktivnosti (npr. fotografiranje događanja u našem prostoru, nagradne igre, promotivne ponude),

provođenje aktivnosti istraživanja i analize s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva, poboljšanje funkcionalnosti i kvalitete naših usluga online rezervacije putovanja,

rješavanje sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanje po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanje pravnih zahtjeva ili obrana od tuđih zahtjeva

Prilikom prikupljanja Vaših podataka, obavijestit ćemo Vas o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te imate li obvezu pružanja osobnih podataka te koje su moguće posljedice ako ste takvi podaci ne pruže.

Vaše osobne podatke možemo prikupljati iz sljedećih izvora:

izravno od Vas (putem kontakt obrazaca na webu, obrazaca na papiru, e-mail korespondencije, telefonskih razgovora, osobno kroz razgovor s Vama),

od drugih osoba (npr. turističkih agencija i organizatora događanja koji nam dostavljaju Vaše podatke vezano uz Vaš boravak kod nas, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga, od osoba koje putuju s Vama, od osoba zaposlenih ili na drugi način angažiranih od strane Vašeg poslodavca s kojim imamo ugovor za pružanje usluga). U takvim slučajevima pouzdajemo se u to da su osobe koje nam dostavljaju Vaše osobne podatke ili daju upute za njihovu obradu za to i ovlaštene te da su Vam dale sve potrebne obavijesti, odnosno ishodile Vaše odobrenje ako je isto potrebno za dostavljanje podataka nama,

iz javno dostupnih izvora (npr. sudski registar, web stranice poslovnih subjekata i druge javno dostupne informacije),

putem sustava video nadzora instaliranog u našim prostorijama.

U slučaju kada nam dajete osobne podatke drugih osoba, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste nam podatke dali s time upoznata i obaviještena o načinu na koji koristimo njezine osobne podatke.

 

U slučaju kada Vaše podatke ne prikupljamo izravno od Vas, već od drugih iznad navedenih osoba, možemo biti odgovorni samo za ono što sami poduzimamo s osobnim podacima od trenutka kad ih prikupimo. Ne odgovaramo i ne može biti odgovorni za aktivnosti koje s Vašim osobnim podacima poduzimaju osobe od kojih smo Vaše podatke primili te Vas stoga molimo da pročitate politike zaštite privatnosti drugih osoba kojima dajete osobne podatke.

ROYAL HOTELS & RESORT primjenjuje razumne politike i procedure za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, izmjene ili uništenja. Unatoč našim najboljim naporima, ne možemo garantirati apsolutnu zaštitu Vaših podataka. Prema našoj najboljoj moći, pristup Vašim podacima ograničen je samo na one osobe koje ih trebaju znati. Od osoba koje imaju pristup osobnim podacima zahtijeva se preuzimanje obveze povjerljivosti.

 

Kada angažiramo treće osobe da u naše ime i po našim uputama obrađuju Vaše osobne podatke (izvršitelj obrade), s takvim osobama sklapamo ugovore koji naše partnere obvezuju na stroge standarde zaštite podataka.

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. Na takve web stranice se ne primjenjuje ova Izjava o privatnosti, već njihove izjave o privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše. Preporučujemo da prije davanja bilo kakvih osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web stranice koju posjećujete.

Poduzet ćemo razumne napore kako bismo Vaše osobne podatke čuvali samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su Vaši podaci prikupljeni. Duljina razdoblja čuvanja ovisi o konkretnim okolnostima i razlozima zbog kojih smo podatke prikupili.

Na primjer, kada nam zakon nalaže određeni maksimalni rok čuvanja podataka, primjenjujemo zakonski rok čuvanja. Kada zakon propisuje minimalni rok čuvanja podataka ili uopće ne propisuje rok čuvanja, podatke ćemo čuvati onoliko koliko je to potrebno da bi osigurali učinkovito poslovanje i zaštitu naših interesa. Kada postoji mogućnost da ćete imati određeni zahtjev prema nama ili mi prema Vama, podatke ćemo čuvati barem do isteka zakonskih zastarnih rokova. Ako je u tijeku sudski ili slični postupak, podatke možemo čuvati sve dok su nam potrebni za svrhe vođenja tog postupka.

Istekom rokova čuvanja osobne podatke ispisane na papiru uništit ćemo na siguran način, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno brisati ili anonimizirati. Anonimizacijom podaci gube svojstvo osobnih podataka te ne potpadaju pod doseg ove Izjave.

Ako zatražite brisanje svojih podataka prije isteka rokova čuvanja, razmotrit ćemo Vaš zahtjev te mu udovoljiti ako ustanovimo da ne postoje zapreke za brisanje podataka.

Vaše osobne podatke dijelit ćemo s  trećim osobama u slučajevima kada smo na to pravno obvezni; ako za navedeno postoji legitimna profesionalna i poslovna potreba; kako bismo postupili po Vašem zahtjevu; u mjeri potrebnoj za ostvarivanje ugovornih prava i obveza te radi zaštite naših interesa.

Navedeno uključuje:

naše pružatelje usluga i poslovne partnere: Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim pružateljima usluga koji su treće strane, kao na primjer osobama koje održavaju naše IT aplikacije, pružaju usluge hostinga, pružaju usluge slanja newslettera, usluge arhiviranja poslovne dokumentacije; turističkim agencijama i organizatorima kongresa od kojih dobivamo podatke o Vašem dolasku; prijevoznicima ako ste tražili uslugu prijevoza; našim pravnim, poreznim i drugim savjetnicima, revizorima, sudskim tumačima i prevoditeljima; pružateljima poštanskih i dostavljačkih usluga; marketinškim agencijama;

druge primatelje kojima na Vaš zahtjev otkrivamo osobne podatke: Vaše osobne podatke možemo dijeliti i s ostalim trećim osobama kojima ih je potrebno otkriti jer ste Vi tako zahtijevali kako bi Vam se mogla pružiti određena usluga ili postupiti po Vašem zahtjevu (npr. organizacija prijevoza i izleta, najam automobila i druge opreme);

sudove i druga državna tijela: Vaše osobne podatke možemo otkriti povodom zahtjeva sudova, Agencije za zaštitu osobnih podataka, drugih državnih tijela po čijem smo zahtjevu dužni postupiti, kao i u slučajevima kada je osobne podatke potrebno ili poželjno otkriti kako bi ROYAL RESORT postupio sukladno zakonu, nalogu suda ili  zaštitio svoj ugled i poslovanje;

društva koja pripadaju istoj grupi poduzetnika: ROYAL HOTELS & RESORT d.o.o. dio je IMPORTANNE Grupe te Vaše osobne podatke može dijeliti s drugim društvima koja pripadaju grupi, kada je to potrebno radi obavljanja zajedničkih administrativnih funkcija;

revizije i interne istrage: otkrivanje osobnih podataka može biti potrebno u slučaju provođenja revizija na području zaštite osobnih podataka i sigurnost i/ili istrage ili odgovora na pritužbu ili prijetnju sigurnosti;

osiguratelje: Vaše podatke možemo otkriti pri ugovaranju i administriranju osiguranja, kao i u slučajevima kada je to potrebno da bi naša osiguravajuća društva, brokeri, re-osiguratelji i njihovi profesionalni savjetnici mogli ispuniti svoje zakonske obveze i obveze prema regulatorima;

reorganizaciju našeg poslovanja: Vaše osobne podatke možemo otkriti u vezi s prodajom ili prijenosom dijela našeg poslovanja na drugu osobu, a vezano uz dio poslovanja koje je predmet prodaje ili prijenosa.

Pritom ćemo voditi računa da trećim osobama ne otkrivamo Vaše podatke u većem opsegu nego što je to primjereno okolnostima. ROYAL RESORT nikome od navedenih primatelja neće učiniti dostupnim Vaše osobne podatke kako bi ih oni koristili u marketinške svrhe za svoje vlastite potrebe.

U iznad navedenim slučajevima može doći do potrebe za otkrivanjem Vaših osobnih podataka primatelju koji se nalazi u trećoj zemlji koja ne osigurava adekvatnu razinu zaštite. Kako bismo osigurali da su i u takvim slučajevima Vaši osobni podaci zaštićeni na odgovarajući način, primijenit ćemo neku od zaštitnih mjera propisanih Poglavljem V. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko se ne može primijeniti neko od odstupanja za posebne slučajeve iz članka 49. Opće uredbe o zaštiti podataka, s primateljem podataka u trećoj zemlji ugovorit ćemo standardne ugovorne klauzule u tekstu kojeg je usvojila i odobrila Europska komisija.

  1. Detaljnije informacije za pojedine kategorije
    7.1. Gosti i drugi korisnici naših uslugas
    7.1.1. Svrhe i pravne osnove za obradu

Osobne podatke gostiju i drugih korisnika naših usluga obrađujemo kada je to potrebno da bismo ispunili svoju zakonsku obvezu, sklopili ili izvršili ugovor s Vama, postupili temeljem Vaše privole ili sukladno našem legitimnom interesu, i to u sljedeće svrhe:

komunikacija s Vama i korisnička podrška: kada nam se obratite s upitom, pritužbom na naše usluge ili pohvalom, obrađivat ćemo Vaše podatke kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu. Na primjer, ako ne dovršite svoju rezervaciju online, poslat ćemo Vam podsjetnik za nastavak rezervacije putem e-pošte. Vjerujemo da Vam je ta dodatna usluga korisna jer Vam omogućuje da nastavite s rezervacijom bez potrebe da ponovno tražite smještaj ili unosite podatke za rezervaciju,

rezervacije smještaja i drugih hotelskih sadržaja te sklapanje ugovora: ako ste zainteresirani za smještaj u našem objektu ili druge usluge koje nudimo, Vaše podatke prikupljat ćemo kako bismo mogli upravljati našim kapacitetima te kako bismo pravovremeno i uredno dogovorili, organizirali i izvršili usluge koje ste tražili (npr. smještaj, korištenje mjenjačkih usluga, organizacija kongresa, konferencija, svadbi, banketa i drugih usluga);

izvršavanje ugovornih obveza i naplata pruženih usluga: u mjeri u kojoj je to potrebno, osobne podatke obrađivat ćemo i radi izvršenja svoje ugovorne obveze, pružanja očekivane razine gostoprimstva te ostvarivanja svog prava na naplatu pružene usluge, neovisno o tome jesmo li u ugovornom odnosu izravno s Vama ili s turističkom agencijom ili organizatorom događaja u našem objektu koji je u ugovornom odnosu s Vama,

prijava i odjava smještaja gosta: ako koristite usluge smještaja u našim hotelima, zakonski smo dužni prikupiti određene osobne podatke radi evidentiranja Vašeg boravka i prijave u centralni hrvatski sustav gostiju,

praćenje i unaprjeđenje kvalitete usluga: od Vas možemo tražiti povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama. Možemo koristiti Vaše kontakt podatke kako bismo Vam putem e-maila poslali pozivnicu za pisanje recenzije o objektu nakon boravka. Na taj način možete pomoći drugim putnicima prilikom odabira odgovarajućeg smještaja, ali i nama kako bismo poboljšali svoje usluge. Ako pošaljete recenziju, ona će se možda objaviti na našoj stranici;

ostvarivanje pravnih zahtjeva koje imamo prema Vama ili obrana od Vaših zahtjeva: Vaše osobne podatke možemo koristiti radi ostvarivanja naših prava prema Vama, pokretanje postupaka za, između ostalog, naplatu naše naknade, ili za obranu od Vaših zahtjeva koji proizlaze ili su u vezi s Vašom rezervacijom ili boravkom kod nas,

zaštita Vaše sigurnosti i imovine putem video nadzora: dio prostora naših hotela i područja oko hotela je pod video nadzorom, o čemu su istaknute vidljive obavijesti. Za vrijeme boravka u našem prostoru stoga možete biti zahvaćeni video nadzorom. O video nadzoru više informacija možete pronaći

7.1.2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za ostvarenje navedenih svrha. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, država, e-mail, telefonski broj ili broj mobitela; mjesto, država i datum rođenja; državljanstvo; broj vize ukoliko podliježete viznom režimu; mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku; podaci o kreditnoj kartici (vrsta kartice, broj kartice, ime na kartici, datum isteka i zaštitni kod), podaci o vremenu dolaska i odlaska  (uključujući preferencije o jedinici, sadržajima ili bilo kojim drugim korištenim uslugama), osobama s kojima putujete, posebne zahtjeve vezane uz pružanje naših usluga, podatke o uslugama koje ste koristili, podatke o identifikacijskoj ispravi, informacije o zračnoj liniji i vozilu kojim dolazite do našeg hotela, dojmove o našim uslugama, podatak dolazite li u sklopu promotivne akcije ili nagradne igre, podatke o događanjima koje organizirate u našem prostoru i imenima sudionika takvih događanja.

Osim navedenih podataka o Vama, ove podatke možemo tražiti i o osobama koje putuju s Vama.

Podatke o zdravlju, religijskim ili filozofskim uvjerenjima te druge posebne kategorije osobnih podataka prikupljat ćemo jedino ako nam ih Vi sami dobrovoljno date kako bismo Vas bolje uslužili ili zadovoljili Vaše posebne zahtjeva i potrebe (npr. izbjegavanje posluživanja hrane na koju ste alergični, pružanje pristupa za hendikepirane osobe i slično). Samoinicijativno od Vas aktivno nećemo tražiti ovakvu vrstu podataka.

U pogledu prikupljenih podataka o kreditnoj kartici, iste brišemo po naplati naših usluga. U pogledu rokova čuvanja ostalih podataka, primatelja, Vaših prava i ostalih pojedinosti, molimo vidjeti odgovarajuću točku ove Izjave.

7.1.3. Dijeljenje podataka s Booking.com

 

Pored informacija navedenih u dijelu 6. Dijeljenje i prijenos Vaših podataka, želimo Vas informirati o načinu na koji dijelimo podatke s tvrtkom Booking.com.

U partnerstvu smo s tvrtkom Booking.com B.V. sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska (www.booking.com) (u daljnjem tekstu Booking.com) kako bismo vam pružili uslugu online rezervacije smještaja. Iako smo mi odgovorni za sadržaj na ovoj stranici i rezervaciju vršite izravno putem naše stranice, sam postupak rezervacije odvija se putem Booking.com-a. Podaci koje unesete na toj stranici također će biti dostupni Booking.com-u i njegovim partnerima. To može uključivati osobne podatke kao što su vaše ime, kontaktni podaci, podaci o plaćanju, imena gostiju koji putuju s vama i bilo koje druge podatke koje ste naveli prilikom rezervacije.

Za više informacija o grupaciji kojoj pripada Booking.com, molimo, posjetite stranicu O Booking.com-u.

Booking.com će vam poslati potvrdu rezervacije, poruku e-pošte prije dolaska i pružiti vam informacije o objektu i njegovoj okolici. Booking.com će vam također osigurati Službu za korisnike dostupnu 0-24 iz svojih lokalnih ureda na više od 20 jezika. Pružanje informacija Službi za korisnike Booking.com-a omogućuje brzu reakciju ukoliko vam zatreba pomoć. Booking.com može koristiti vaše osobne podatke u tehničke, analitičke i marketinške svrhe, kako je utvrđeno u Pravilima privatnosti Booking.com-a. To može značiti da će pristup vašim osobnim podacima imati i ostale tvrtke grupacije Booking Holdings Inc. u svrhu analize te kako bi mogli pripremiti ponude vezane uz putovanja samo za vas te vam ponuditi potpuno personaliziranu uslugu. Ako to zahtijeva primjenjivi zakon, Booking.com će vas prvo tražiti pristanak. Ako se vaši podaci prosljeđuju u zemlju koja ne pripada Europskom gospodarskom prostoru (EEA), Booking.com će sklopiti ugovore kojima će se pobrinuti da su vaši osobni podaci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. U slučaju pitanja vezanih uz Booking.com-ovu obradu vaših osobnih podataka, molimo kontaktirajte: dataprotectionoffice@booking.com.

Vaši se osobni podaci mogu dijeliti s tvrtkom BookingSuite B.V. sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, u Nizozemskoj, tvrtkom koja upravlja ovom internetskom stranicom i internetskom stranicom suite.booking.com.

7.2. Poslovni partneri i zaposlenici poslovnih partnera

U svrhu komunikacije s našim poslovnim partnerima i dobavljačima, za što imamo legitimni interes, prikupljamo kontakt podatke poslovnih partnera fizičkih osoba, kontakt podatke osoba ovlaštenih za zastupanje pravnih osoba te kontakt podatke njihovih zaposlenika s kojima u tijeku poslovnog odnosa dolazimo u doticaj.

O zaposlenicima naših poslovnih partnera ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već samo službene kontakt podatke (ime i prezime, radno mjesto, službeni telefon ili mobitel, email adresa) koje poslovni partneri redovito čine dostupnim drugim subjektima u sklopu svog redovnog poslovanja.

 

Kad smo u ugovornom odnosu s poslovnim partnerom koji je fizička osoba, pored navedenih podataka možemo prikupljati i druge podatke koji su potrebni radi izvršenja ugovornih i zakonskih obveza (npr. obračun, plaćanje i izvještavanje o javnim davanjima vezano uz ugovore o djelu i ugovore o autorskom djelu) te za ostvarivanje i obranu od pravnih zahtjeva koji mogu nastati u vezi s ugovornim odnosom.

7.3. Primatelji newslettera

ROYAL RESORT može povremeno slati newsletter kojim će Vas informirati o posebnim ponudama i događanjima. Newsletter ćemo Vam slati jedino ukoliko ste nam dali privolu. Davanje privole je dobrovoljno, a jednom danu privolu možete povući u svako doba. Privolu možete povući klikom na to označeno područje u newsletteru.

Za primanje newslettera možete se prijaviti na našoj web stranici ili putem registracijskog obrasca prilikom prijave u hotel. Kako biste mogli primati naš newsletter, potrebno nam je Vaše ime, prezime i email adresa.

Slanje newslettera u naše ime vrši naš izvršitelj obrade, društvo Rocket Science Group LLC sa sjedištem u SAD-u putem svog Mailchimp servisa. Zaštita Vaših podataka osigurana je sklapanjem standardnih ugovornih klauzula u tekstu kojeg je odobrila Europska komisija. Nadalje, društvo Rocket Science Group LLC je ishodilo certifikat sukladno EU-Us Privacy Shieldu te se stoga smatra da jamči adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka.

Mailchimp koristi kolačiće i druge slične tehnologije namijenjene praćenju korisnika koje omogućuju saznanje je li newsletter na konkretnu email adresu isporučen, je li otvoren te je li primatelj kliknuo na link sadržan u e-mailu. Opisano postupanje nam omoguće praćenje učinkovitosti poslanih newslettera i naših marketinških kampanja. ROYAL HOTELS & RESORT nema pristup niti kontrolu nad informacijama pohranjenim u takvim kolačićima. Ako ne želite da se takvi kolačići instaliraju, možete podesiti postavke svog web preglednika.

Više informacija o tome na koji način Rocket Science Group LLC obrađuje Vaše podatke možete pronaći na sljedećem linku https://mailchimp.com/legal/privacy/#1._The_Basics

 

7.4. Prijave za rad u ROYAL HOTELS & RESORTU

Ukoliko ste zainteresirani za rad u ROYAL HOTELS & RESORTU, možete se prijaviti na adresu kadrovska@importanneresort.com

ROYAL HOTELS & RESORT obrađuje osobne podatke kandidata za rad, bilo da se kandidati dobrovoljno javljaju na objavljeni oglas za određeno radno mjesto, ili da šalju otvorenu molbu.

Osobne podatke kandidata obrađivat ćemo u svrhe odabira kandidata za zapošljavanje (pregled primljenih prijava, kontaktiranje kandidata s ciljem pozivanja na testiranje i razgovor). Dostavljene podatke također ćemo obrađivati u statističke svrhe te u svrhe obrane od Vaših zahtjeva. U slučaju da Vas pozovemo na testiranje i/ili razgovor, tu okolnost ćemo konstatirati u svojoj evidenciji, kao i rezultat provedenog testiranja i/ili razgovora.

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka za svrhe zapošljavanja je Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka (c) Opće uredbe o zaštiti podataka). Možete nam dati svoju privolu da obrađujemo Vaše podatke samo za potrebe konkretnog selekcijskog postupka, ali također i za svrhe budućeg zapošljavanja. Ukoliko se javljate na natječaj za određeno radno mjesto, a niste naznačili da želite da Vaše podatke obrađujemo i za potrebe budućeg zapošljavanja, tada Vas nećemo kontaktirati ukaže li se u budućnosti potreba za radom na određenom radnom mjestu. Za potrebe budućeg zapošljavanja kontaktirat ćemo Vas jedino ako ste nam poslali otvorenu molbu ili ste prilikom javljanja na određeni natječaj za to dali svoju privolu.

Pravni temelj za obradu podataka u statističke svrhe, obranu od Vaših zahtjeva, kao i za evidentiranje okolnosti da smo s Vama obavili testiranje i/ili razgovor jest naš legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka). Naš legitimni interes sastoji se u povećanju učinkovitosti selekcijskog procesa.

Molimo Vas da u dokumentima koje dostavljate kao prilog dostavljate samo podatke relevantne za razmatranje Vaše prijave i odabir kandidata (ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta i kontakt podaci, završeno obrazovanje i dosadašnje radno iskustvo) te da radi zaštite vlastite privatnosti izbjegavate dostavu suvišnih podataka. Ukoliko se sami odlučite dostaviti bilo kakve dodatne podatke, kao npr. svoju fotografiju ili podatke o svojim interesima i hobijima, smatrat ćemo da ste nam dostavom takvih podataka dali privolu za njihovu obradu u svrhe zapošljavanja. Vaše osobne podatke nećemo iznositi izvan Hrvatske.

U slučaju kada prijavu dostavljate u ime druge osobe, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba u čije ime djelujete upoznata s odredbama ove Izjave o privatnosti te da je pristala na obradu svojih podataka.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju Vaše privole čuvat ćemo sve dok ne povučete danu privolu ili dok na drugi način ne prestane potreba za njihovim čuvanjem, ovisno o tome što nastupi ranije.

Podatke koje smo prikupili na temelju našeg legitimnog interesa (okolnost da ste bili pozvani na testiranje i/ili razgovor te o njihovim rezultatima) čuvat ćemo pet godina.

 

7.5. Video nadzor

ROYAL HOTELS & RESORT u svojim objektima te na površinama kojima upravlja koristi video nadzor, i to u sljedeće svrhe:

kontrola ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom,

zaštite sigurnosti gostiju i drugi osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod našom kontrolom te zaštita njihove imovine,

zaštita imovine ROYAL HOTELS & RESORTA,

sprječavanje neovlaštenih ulazaka u prostor ROYAL HOTELS & RESORTA,

smanjenje rizika i povećanje zaštite osoba vezano uz obavljanje mjenjačkih poslova.

Pravna osnova za primjenu video nadzora u iznad opisane svrhe je naš legitimni interes, dok u pogledu aktivnosti obavljanja mjenjačkih poslova imamo zakonsku obvezu korištenja video nadzora za nadzor mjenjačkih mjesta.

Video snimke čuvamo najdulje šest mjeseci. Duže ćemo ih čuvati ako je to potrebno za vođenje sudskog ili drugog postupka.

Snimke dobivene putem sustava video nadzora nećemo dostavljati trećim osobama, osim kada za to postoji zahtjev ili nalog nadležnog državnog tijela (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi, inspektorat rada). Snimke se mogu koristiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, sukladno važećim procesnim pravilima u takvom postupku.

 

7.6. Prikupljanje podataka putem naše web stranice

Prilikom korištenja naše stranice neki se podaci (koji mogu uključivati i osobne podatke) prikupljaju automatski. Ti podaci uključuju postavke jezika, IP adresu, lokaciju, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, podatke za prijavu, vrijeme korištenja, traženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (podaci o verziji pretraživača), operativni sustav, rezultati posjeta (posjet ili rezervacija), povijest pretraživanja, korisnički Booking ID i vrsta podataka. Također možemo automatski prikupljati podatke putem kolačića. Za više informacija o kolačićima, molimo kliknite ovdje.

Navedeni podaci nam sami po sebi ne otkrivaju Vašu e-mail adresu niti Vas na bilo koji drugi način identificiraju. Identifikatori kao što su IP adrese, koje prikupljamo u našim analitičkim izvješćima obrađujemo samo u svrhu identificiranja broja jedinstvenih posjetitelja naše web stranice i zemljopisnog područja s kojeg nas posjećujete, te nećemo ići za time da utvrđujemo identitet pojedinih posjetitelja.

Prikupljanje tih podataka omogućava nam da prilagodimo Vaše korisničko iskustvo, poboljšamo izvedbu naše web stranice te da mjerimo učinkovitost naših marketinški aktivnosti.

Ako želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi obrade Vaših podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka, putem e-maila : dpo@royaldubrovnik.com ili poštom na adresu: ROYAL HOTELS & RESORT d.o.o., Kardinala Stepinca 31, 20 000 Dubrovnik (za službenika za zaštitu podataka).

Vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka su sljedeća:

pravo na pristup osobnim podacima (tj. pravo dobiti informaciju o tome koje vaše podatke obrađujemo te pojedinosti o njihovoj obradi). Prije nego što Vam damo takvu informaciju, a kako bi izbjegli moguće zloupotrebe, možemo Vas tražiti da dokažete svoj identitet,

pravo na ispravak osobnih podataka,

pravo na brisanje osobnih podataka,

pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,

pravo prigovoriti obradi osobnih podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu,

pravo na prenosivost podataka,

pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. S time u vezi, želimo istaknuti da ne primjenjujemo takav način donošenja odluka.,

pravo povući danu privolu.

Mogućnost ostvarivanja iznad navedenih prava ovisi o tome iz kojeg razloga i na kojem temelju obrađujemo Vaše podatke. Na primjer, u slučaju kada smo zakonski obvezni čuvati osobne podatke određeno razdoblje, tada ih ne možemo brisati, čak ni ako Vi to zahtijevate.

Po Vašem zahtjevu postupit ćemo u roku od mjesec dana od primitka. Ako je u pitanju zahtjev složene naravi ili smo primili velik broj zahtjeva, tada ćemo Vas obavijestiti da će nam za postupanje po zahtjevu trebati duže od mjesec dana, te ćemo po Vašem zahtjevu svakako postupiti u roku od tri mjeseca od primitka. Vaš zahtjev možemo usvojiti ili odbiti ukoliko ga ocijenimo neutemeljenim. U slučaju postavljanja očigledno neutemeljenih ili pretjeranih zahtjeva, zadržavamo pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu, o čemu ćemo Vas unaprijed obavijestiti.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, bilo u Hrvatskoj ili drugoj zemlji članici Europske unije. U Hrvatskoj, nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr

JOIN OUR MAILING LIST AND

Enjoy 10% Off

Accommodation Rates